peut on acheter du viagra en pharmacie sans ordonnance

چگونه استاندارد ISO/IEC 17025 در ایجاد نتایج قابل اعتماد به آزمایشگاه ها کمک می کند؟

در گذشته، آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون عرصه ای نا آشنا برای بسیاری از افراد بود. با این حال، امروزه اندازه گیری بخش مهمی از بسیاری از جنبه های زندگی شده است. بنابراین، آزمایشگاه ها با فراهم آوردن حصول اطمینان از نتایج صحیح و معتبر، آنالیز این جنبه ها را ارائه می دهند. هدف اصلی آزمایشگاه ها تولید نتایج دقیق و قابل اعتماد از طریق آزمون/کالیبراسیون است.

Read more

ماده مرجع (RM) یک اصطلاح عمومی برای گروهی از مواد خالص یا ماتریس است که جهت کالیبراسیون، صحه گذاری روش، ایجاد قابلیت ردیابی اندازه شناسی، توسعه روش و اهداف مختلف کنترل کیفیت (آزمون مهارت، رسم نمودار و ...) استفاده می شود.

در صورتی که ماده مرجع یک سری الزامات (اثبات همگن بودن و پایداری، مشخص کردن مقدار خواص ماده با استفاده از روش های معتبر، به خوبی توصیف شده و مناسب) را برآورده کند، این اطلاعات ممکن است در یک گواهینامه (certificate) خلاصه شوند، بنابراین یک ماده مرجع گواهی شده (certified reference material) یا CRM است.

Read more

استاندارد ISO/IEC 17025 الزامات مربوط به شایستگی آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون را مشخص می کند. الزامات ویرایش 2017 این استاندارد برای همه سازمان هایی که آزمون، کالیبراسیون و/یا نمونه برداری را انجام می دهند، قابل اجرا است. ویرایش جدید این استاندارد در موارد زیر به روز رسانی شده است:

  • واژه شناسی؛
  • رویکرد فرآیندی، به این ترتیب با دیگر استانداردهای اخیر مانند ISO 9001 هماهنگ شده است؛
  • دامنه کاربرد؛
  • استفاده از تکنولوژی فناوری اطلاعات به روز و جدید؛ و
  • مفهوم تفکر مبتنی بر ریسک.
Read more

یکی از جدیدترین مدلهای کسب و کار در کشورهای عمدتا پیش رفته، اجاره دادن یا به اشتراک گذاری منابع اضافی است. یکی از مشهورترین نمونه ی این کسب و کارها شرکتی به نام Air b&b است که یک سامانه ی اینترنتی است که در آن کسانی که مایل باشند یک اتاق یا کل خانه خود را در آن برای اجاره به اشتراک می گذارند و مسافران می توانند آن اتاق یا خانه را برای مدت مورد نظر خود از طریق این سامانه اجاره کنند. خدمات این سامانه در ایران دردسترس نیست، ولیکن سامانه های مشابه دیگری نیز در ایران و خارج از آن وجود دارد.

Read more