peut on acheter du viagra en pharmacie sans ordonnance

آموزش

Training

همکاری به عنوان مدرس

گروه نیس، با هدف توسعه سازمان و ارتقاء کیفیت فعالیت‌های خود، همواره پذیرای کسانی است که با توانایی‌های خود، می‌توانند این هدف را به عمل در آورند. آن دسته از عزیزانی که مایل به همکاری با سفیر به عنوان مدرس هستند، می‌توانند رزومه خود را از طریق سایت برای ما ارسال نمایند تا در صورت نیاز به عنوان مدرس سفیر به ما بپیوندند.

 

مزایای همکاری

گروه نیس، با هدف توسعه سازمان و ارتقاء کیفیت فعالیت‌های خود، همواره پذیرای کسانی است که با توانایی‌های خود، می‌توانند این هدف را به عمل در آورند. آن دسته از عزیزانی که مایل به همکاری با سفیر به عنوان مدرس هستند، می‌توانند رزومه خود را از طریق سایت برای ما ارسال نمایند تا در صورت نیاز به عنوان مدرس سفیر به ما بپیوندند.

اطلاعات بیشتر

گروه های آموزشی

 • کیفیت وتعالی سازمانی
 • محیط زیست و انرژی
 • ایمنی و بهداشت
 • منابع انسانی
 • فناوری اطلاعات
 • بازرسی فنی و جوش
 • ایمنی مواد غذایی
 • مدیریت پروژه
 • مدیریت نوآوری
 • بازاریابی و فروش
 • دوره های مهندسی

انتشارات

فرم درخواست همکاری به عنوان مدرس

جهت همکاری با آکادمی نیس به عنوان مدرس لطفا رزومه خود را برای ما ایمیل کنید