peut on acheter du viagra en pharmacie sans ordonnance

آموزش

Training

معرفی

مرکز آموزش و انتشارات گروه نیس (NIS Academy) با تجربه ای 17 ساله و با داشتن بیش از 100 مدرس در حوزه های مختلف مدیریتی و فنی مهندسی طیف گسترده ای از آموزش ها را ارایه می دهد. اصلی ترین منبع ورودی برای طراحی دوره های آکادمی نیس استانداردهای مدیریتی، فنی و مهندسی هستند که با تلفیق آن ها با تجربه مدرسان و مشاوران تبدیل به دوره ها و کارگاه هایی می شوند که بتوانند نیاز شرکت کنندگان را تامین کنند.

 

چرا آموزش با آکادمی نیس

دوره های آموزشی مرکز آموزش نیس علاوه بر داشتن تاییده مراکز مهمی همچون، شرکت ملی نفت، شهرداری تهران و ... در سطح بین المللی نیز از اعتبار کافی برخوردار است. گواهی نامه های دفتر ایران شرکای تجاری آن در کشورهای مختلف بوده و در برخی موارد توسط انجمن های بین المللی همچون IRCA مورد اعتبار دهی قرار گرفته اند.

 

 

میزان تسلط اساتید به موضوعات- 80%
کیفیت نحوه رفتار دست اندرکاران آموزش - 95%
کیفیت محل برگزاری دوره ها - 80%
کیفیت ابزار و تجهیزات آموزشی - 90%
نحوه پذیرایی و اداره امور - 85%
میزان تناسب دوره ها با انتظارات مخاطبان - 93%

آموزش های مجازی

با گذشت حدود 17 سال از تجربه آموزش در گروه نیس و با توجه به نیاز بیش از پیش سازمانهای ایرانی به آموزش های مجازی، مرکز آموزش مجازی نیس پا به عرصه وجود گذاشت تا در کنار آموزش های کلاسی بتواند این دسته از انتظارات مدیران و کارشناسان را برآورده نماید
آموزش های مجازی در 2 قالب اصلی برگزار می شوند:
  • آموزش های آنلاین (زنده)
  • آموزش های آفلاین (ضبط شده)
 


لیست توانمندیهای آموزشی

 

 

ردیف عنوان تعداد روز قیمت (ریال) زمان دوره اعتبار گواهی درخواست دوره
1 الزامات و ممیزی داخلی مديريت محيط زيست بر اساس ISO 14001 3 - - ثبت نام
2 تربيت سرمميز بين المللی مديريت محيط زيست بر اساس ISO 14001 5 - - ثبت نام
3 ISO به 14001:2015 ISO سرممیزی تبدیلی 14001:2004 1 - - ثبت نام
4 ویرایش جدید استاندارد بررسی تغییرات ISO 14001 1 - - ثبت نام
5 الزامات و ممیزی داخلی مديريت انرژی بر اساس ISO 50001:2018 3 - - ثبت نام
6 تربيت سرمميز بين المللی مديريت انرژی بر اساس ISO 50001:2018 5 - - ثبت نام
7 الزامات قانونی ایران در خصوص محیط زیست 1 - - ثبت نام
8 بررسی آلاينده های محیط زیست در صنایع مختلف 1 - - ثبت نام
9 تكنيك های شناسایی و ارزیابی جنبه های زیست محیطی 1 - - ثبت نام
10 سازمان و مدیریت انرژی های درون سازمان 1 - - ثبت نام
11 بهینه سازی و مديريت مصرف انرژی در صنایع مختلف (نفت، گاز، پتروشيمی، ساختمان و ...) 1 - - ثبت نام
12 (EIA) ارزيابی زيست محيطی طرح ها 1 - - ثبت نام
13 مديريت پسماند 1 - - ثبت نام
14 پايش و هدف گذاری انرژی 1 - - ثبت نام
15 روش ها تعیین خط مبنا و شاخص های انرژی براساس ISO 50006 1 - - ثبت نام
16 طرح ريزی انرژی 2 - - ثبت نام
17 اصول و کاربرد انرژی های تجديد پذير 1 - - ثبت نام
18 اصول و مبانی مميزی و تحليل مصرف انرژی در صنايع مختلف 1 - - ثبت نام
19 آشنايی با انرژی خورشيدی و مزايای استفاده از آن 1 - - ثبت نام
20 آشنايی با مدیریت سبز 1 - - ثبت نام

 

 

ردیف عنوان تعداد روز قیمت (ریال) زمان دوره اعتبار گواهی سرفصل دوره درخواست دوره
1 الزامات و مميزی داخلی مديريت کيفيت بر اساس 9001 3 - - سرفصل دوره ثبت نام
2 تربیت سرممیز بین المللی ISO 9001 5 - - ثبت نام
3 ISO به 9001:2015 ISO سرممیزی تبدیلی 9001:2008 1 - - ثبت نام
4 بررسی تغییرات ویرایش جدید استاندارد 9001 1 - - ثبت نام
5 الزامات مديريت رضايتمندی مشتری بر اساس ISO 10002 & ISO 10004:2018 1 - - ثبت نام
6 تشريح مبانی و الزامات ISO 9004 2 - - ثبت نام
7 الزامات و ممیزی داخلی مديريت کيفيت در صنايع نفت و گاز بر اساس ISO/TS 29001 3 - - ثبت نام
8 تربيت سرمميز رسمی مديريت کيفيت در صنايع نفت و گاز بر اساس ISO/TS 29001 5 - - ثبت نام
9 الزامات و ممیزی داخلی کيفيت در جوشکاری بر اساس ISO 3834 3 - - ثبت نام
10 تربيت سرمميز بين المللی کيفيت در جوشکاری بر اساس ISO 3834 3 - - ثبت نام
11 الزامات و ممیزی داخلی مديريت کيفيت در مراکز صدور گواهينامه سازمانی بر اساس ISO/IEC 17021 3 - - ثبت نام
12 تربیت سرارزیاب بین المللی مديريت کيفيت در مراکز صدور گواهينامه سازمانی بر اساس ISO/IEC 17021 3 - - ثبت نام
13 الزامات و ممیزی داخلی مديريت کيفيت درمراکزصدورگواهينامه آموزشی براساس ISO/IEC 17024 3 - - ثبت نام
14 تربيت سرارزياب بين المللی مديريت کيفيت درمراکزصدورگواهينامه آموزشی براسا س ISO/IEC 17024 3 - - ثبت نام
15 الزامات و ممیزی داخلی مديريت کيفيت در بازرسی بر اساس ISO/IEC 17020 3 - - ثبت نام
16 تربيت سرارزياب بين المللی مديريت کيفيت در بازرسی بر اساس ISO/IEC 17020 3 - - ثبت نام
17 تربیت سرممیز بین المللی مديريت کيفيت در صنايع خودرو سازی بر اساس IATF 16949 5 - - ثبت نام
18 IATF به 16949:2016 ISO/TS سرممیزی تبدیلی 16949:2009 1 - - ثبت نام
19 بررسی تغییرات ويرايش جديد استاندارد IATF 16949 1 - - ثبت نام
20 الزامات و ممیزی داخلی مديريت کيفيت در صنايع تجهيزات پزشکی بر اساس استاندارد ISO 13485 3 - - ثبت نام
21 تربیت سرممیز بین المللی مديريت کيفيت در صنايع تجهيزات پزشکی بر اساس استاندارد ISO 13485 5 - - ثبت نام
22 تشريح معيارهای مدل سرآمدی EFQM 3 - - ثبت نام
23 تشريح معيارهای مدل جايزه ملی کيفيت ايران (رويکرد کيفيت محصول) 3 - - ثبت نام
24 (TQM) اصول مدیریت کیفیت جامع 3 - - ثبت نام
25 (9001/14001/18001/27001/ مهارت های مميزی داخلی سيستم های مديريتی (…/ 17025 2 - - ثبت نام
26 کارگاه شناسایی افراد شایسته به عنوان ممیز داخلی بر اساس مدل کوه یخی 2 - - ثبت نام
27 موانع و چالش های پياده سازی سيستم های مديريتی در ايران 1 - - ثبت نام
28 ISO بر اساس استاندارد 31000 ISO مديريت ریسک در 9001 1 - - ثبت نام
29 الزامات و ممیزی داخلی مدیریت کیفیت در صنایع خودرو سازی بر اساس IATF 16949 3 - - ثبت نام
30 مدیریت فرایندها با نگاه بر مدل APQC 2 - - ثبت نام
31 اشتباهات و عدم انطباق های رایج در پیاده سازی سیستم های مدیریتی (9001/14001/18001/ 1 - - ثبت نام
32 مديريت دانش از نگاه ISO 9001 1 - - ثبت نام
33 تدوین نظام نامه کیفیت 1 - - ثبت نام
34 (CE) آشنایی با استانداردهای گواهی محصول اروپا 1 - - ثبت نام
35 ISO دوره تربیت مشاور حرفه ای سیستم مدیریت کیفیت بر اساس 9001 5 - - ثبت نام
36 یادگیری ۳ حلقه ای 1 - - ثبت نام
37 تحلیل بافت سازمان 1 - - ثبت نام
38 آینده نگری انتظارات مشتریان 1 - - ثبت نام
39 آشنایی با استاندارد مدیریت سوابق بر اساس ISO 30301 1 - - ثبت نام
40 دوایر کیفی (QCC) 2 - - ثبت نام

ردیف عنوان تعداد روز قیمت (ریال) زمان دوره اعتبار گواهی درخواست دوره
1 الزامات و ممیزی داخلی مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی بر اساس OHSAS 18001/ISO 45001 3 - - ثبت نام
2 تربيت سرمميز بين المللی مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی براساس 5 - - ثبت نام
3 ISO به 45001:2018 OHSAS سرممیزی تبدیلی 18001 1 - - ثبت نام
4 بررسی تغییرات ویرایش جدید استاندارد ISO 45001:2018 1 - - ثبت نام
5 الزامات و ممیزی داخلی مدیریت محیط زیست، ایمنی و بهداشت شغلی براساس HSE-OGP 3 - - ثبت نام
6 الزامات و ممیزی داخلی مدیریت محیط زیست، ایمنی و بهداشت شغلی براساس HSE-OGP 5 - - ثبت نام
7 طرح HSE-OGP 2 - - ثبت نام
8 عمومی HSE 3 - - ثبت نام
9 پيشرفته HSE 3 - - ثبت نام
10 الزامات قانونی ایران در خصوص مديريت ایمنی و بهداشت شغلی 1 - - ثبت نام
11 ارزیابی پوسچر با استفاده از نرم افزارهای تخصصی (RULA/REBA/OWAS/QEC) 1 - - ثبت نام
12 ارزیابی ریسک بر اساس FMEA/FTA/HAZOP/JSA/HAZID 1 - - ثبت نام
13 اصول ایمنی و بهداشت کار 5 - - ثبت نام
14 اصول آتش نشانی 5 - - ثبت نام
15 حوادث ناشی از کار 5 - - ثبت نام
16 مدیریت پیشگیری و مهار آتش 5 - - ثبت نام
17 ارگونومی در محیط های کاری و صنعتی 1 - - ثبت نام
18 گزارش و تحلیل حوادث شغلی 1 - - ثبت نام
19 طرح ریزی واکنش در شرایط اضطراری 1 - - ثبت نام
20 HSE در خصوص Shell ۸ قانون طلایی شرکت 1 - - ثبت نام
21 آشنایی با تجهیزات حفاظت فردی 1 - - ثبت نام
22 تکنیک های تحلیل مخاطرات فرایند 1 - - ثبت نام
23 مدیریت تغییرات 1 - - ثبت نام
24 رویه های کار امن 1 - - ثبت نام
25 مدیریت پیمانکاران 1 - - ثبت نام
26 تحلیل حوادث 1 - - ثبت نام
27 پایش و اندازه گیری شاخص های عملکرد ایمنی 1 - - ثبت نام
28 مدیریت ایمنی فرایند 3 - - ثبت نام
29 ایمنی در فعالیت های ساختمانی/عمرانی 1 - - ثبت نام
30 امداد و کمک های اولیه در صنعت 1 - - ثبت نام
31 ایمنی در جوشکاری/ماشین کاری 1 - - ثبت نام
32 ایمنی در آزمایشگاه 1 - - ثبت نام
33 ایمنی در برق 1 - - ثبت نام
34 ایمنی کار با مواد شیمیایی 1 - - ثبت نام
35 ایمنی کار در ارتفاع 1 - - ثبت نام
36 LPG/CNG ایمنی 1 - - ثبت نام
37 روان شناسی صنعتی 2 - - ثبت نام
38 سیستم ارت 1 - - ثبت نام
39 رانندگی تدافعی 1 4.400.000 - ثبت نام
40 ارزیابی ایمنی پیش از راه اندازی 1 4.400.000 - ثبت نام
 

 

 

ردیف عنوان تعداد روز قیمت (ریال) زمان دوره اعتبار گواهی اطلاعات بیشتر درخواست دوره
1 مبانی و الزامات مدیریت کیفیت در آزمایشگاه بر اساس استاندارد ISO/IEC 17025:2017 2 - - سرفصل دوره ثبت نام
2 الزامات و ممیزی داخلی مديريت کيفيت در آزمايشگاه طبی بر اساس ISO 15189 3 - - ثبت نام
3 تربيت سرارزياب بين المللی مديريت کيفيت در آزمايشگاه طبی بر اساس ISO 15189 3 - - ثبت نام
4 تربیت ممیز داخلی استاندارد ISO/IEC 17025:2017 2 - - ثبت نام
5 تربیت سر ارزیاب بین المللی استاندارد ISO/IEC 17025:2017 3 - - ثبت نام
6 محاسبات عدم قطعیت در اندازه گيری های آزمايشگاهی 1 - - ثبت نام
7 کالیبراسیون دما، ابعادی، جرم و الکتریک و محاسبات عدم قطعیت آن 2 - - ثبت نام
8 کالیبراسیون فشار و محاسبات عدم قطعیت آن 1 - - ثبت نام
9 آشنایی با مفاهیم و اصطلاحات حجم سنجی-روش کالیبراسیون حجم و محاسبات عدم قطعیت آن 1 - - ثبت نام
10 ISO/IEC آشنایی با ویرایش 2017 استاندارد 17025 1 - -
11 مقایسات بین آزمایشگاهی بر اساس استاندارد ISO/IEC 17043 1 - - ثبت نام
12 روش صحه گذاری آزمون 1 - - ثبت نام
13 تجزیه و تحلیل داده ها و تضمین کیفیت نتایج 1 - - ثبت نام
14 مهارت های ممیزی و ارزیابی 1 - - ثبت نام
15 کالیبراسیون عمومی تجهیزات اندازه گیری در آزمایشگاه 2 - - ثبت نام
16 ایمنی در آزمایشگاه 1 - - ثبت نام
17 تربیت مدیر تضمین کيفيت و ارزیاب آزمایشگاه 8 - - ثبت نام
18 در نتایج آزمون های آزمایشگاه minitab کاربرد فنون و تکنیک های آماری در آزمايشگاه و کاربرد نرم افزار 1 - - ثبت نام
19 (CRM) مزایا، کاربرد و نحوه استفاده از مواد مرجع گواهی شده 1 - - ثبت نام
20 و راهکارهای رفع آن ها ISO/IEC چالش ها و مشکلات ریشه ای پیاده سازی استاندارد 17025 1 - - ثبت نام
 

 

 

ردیف عنوان تعداد روز قیمت (ریال) زمان دوره اعتبار گواهی درخواست دوره
1 سطح بندی و شناسایی کارکنان کلیدی 2 - - ثبت نام
2 الزامات سیستم مدیریت کیفیت در آموزش بر اساس ISO 29993/ISO 10015 2 - - ثبت نام
3 تکنیک های تصمیم گیری و حل مساله 2 - - ثبت نام
4 منتورینگ 1 - - ثبت نام
5 جذب، استخدام و شایسته گزینی 3 - - ثبت نام
6 رضایت شغلی و چگونگی اندازه گیری آن 2 - - ثبت نام
7 نظام جانشینی و جایگزینی کارکنان 1 - - ثبت نام
8 تجزیه تحلیل شغل با روش ONET 2 - - ثبت نام
9 توسعه کار تیمی در سازمان ها (Team Work) 2 - - ثبت نام
10 مهارت های ارتباطی و رفتار سازمانی 2 - - ثبت نام
11 برنامه ریزی و جا به جایی شغل 1 - - ثبت نام
12 نظام ارزیابی عملکرد کارکنان 2 - - ثبت نام
13 طبقه بندی مشاغل 5 - - ثبت نام
14 مهندسی خلاقیت بر اساس الگوی TRIZ 2 - - ثبت نام
15 طراحی سازمانی 2 - - ثبت نام
16 هوش هیجانی 1 - - ثبت نام
17 مهارت های مدیریتی 5 - - ثبت نام
18 مدیریت منابع انسانی برای مدیران غیر منابع انسانی 2 - - ثبت نام
19 روش های ارزیابی عملکرد کارکنان 3 - - ثبت نام
20 اصول سرپرستی 5 - - ثبت نام
21 طراحی نظام پیشنهادات و مشارکت کارکنان 1 - - ثبت نام
22 ارزشیابی مشاغل 2 - - ثبت نام
23 آسیب شناسی منابع انسانی و راهکارهای بهبود 2 - - ثبت نام
24 طراحی نظام انگیزش منابع انسانی (مالی و غیر مالی) 2 - - ثبت نام
25 طراحی نظام جبران خدمات مبتنی بر شایستگی و عملکرد 2 - - ثبت نام
26 مهندسی و مدیریت فرهنگ سازمانی 1 - - ثبت نام
27 تحلیل و طراحی مجدد فرهنگ سازمانی (تکنیک های نوین) 2 - - ثبت نام
28 برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی 2 - - ثبت نام
29 مدل بلوغ مدیریت استعداد در ایران 2 - - ثبت نام
30 در مدیریت منابع انسانی (KPI) شاخص های کلیدی عملکرد 1 - - ثبت نام
31 بنچ مارکینگ در مدیریت منابع انسانی 1 - - ثبت نام
32 شایستگی های مدیریت آموزش 1 - - ثبت نام
33 تکنیک های نیازسنجی آموزشی 2 - - ثبت نام
34 اثربخشی آموزشی در سازمان ها 1 - - ثبت نام
35 ابزارهای موثر در مدیریت آموزش 1 - - ثبت نام
36 آموزش روسای دفاتر مدیران ارشد 2 - - ثبت نام
37 الزامات مدیریت کیفیت در آموزش های رسمی (آکادمیک) بر اساس ISO 21001 2 - - ثبت نام
38 اثربخشی آموزشی در چارچوب مدل ROI 1 - - ثبت نام
39 آموزش برای آموزش دهندگان 2 - - ثبت نام
40 قانون کار و تامین اجتماعی 2 - - ثبت نام
 

 

 

ردیف عنوان تعداد روز قیمت (ریال) زمان دوره اعتبار گواهی درخواست دوره
1 الزامات و ممیزی داخلی ISO/IEC 27001 3 - - ثبت نام
2 الزامات و ممیزی داخلی ITIL V4/ISO 20000-1 3 - - ثبت نام
3 معماری سازمانی و باز طراحی فرایندهای کسب و کار براساس eTOM,SID,TAM,TNA 3 - - ثبت نام
4 چارچوب کسب و کار برای حاکمیت مدیریت فناوری اطلاعات براساس Cobit 2019 3 - - ثبت نام
5 امنیت در صنایع کارت پرداخت براساس PCIDSS 2 - - ثبت نام
 

 

 

ردیف عنوان تعداد روز قیمت (ریال) زمان دوره اعتبار گواهی درخواست دوره
1 الزامات و مميزی داخلی ایمنی مواد غذایی بر اساس ISO 22000 3 - - ثبت نام
2 تربيت سرمميز بين المللی ایمنی مواد غذایی بر اساس ISO 22000 5 - - ثبت نام
3 الزامات و ممیزی داخلی ایمنی مواد غذایی بر اساس الگو/استاندارد HACCP 3 - - ثبت نام
4 در صنایع غذایی / دارویی GMP اصول و مبانی 1 - - ثبت نام
5 اصول و مبانی GDP 1 - - ثبت نام
6 اصول و مبانی GVP 1 - - ثبت نام
7 اصول و مبانی GLP 1 - - ثبت نام
8 سیستم ردیابی خوراک دام و طیور و آبزیان و مواد غذایی مبتنی بر استاندارد ISO 22005 1 - - ثبت نام
9 مدیریت کیفیت در تولید محصولات کشاورزی بر اساس استانداردهای ISO 9001 و ISO 22006 3 - - ثبت نام
10 مبانی و الزامات استاندارد حلال بر اساس ISIRI 12000 1 - - ثبت نام
11 سیستم شناسایی و ردیابی در زنجیره صنعت غذا مبتنی بر استاندارد ISO 22005 1 - - ثبت نام
12 مبانی و الزامات استاندارد بین المللی صنعت غذا در اتحادیه اروپا (IFS) 2 - - ثبت نام
13 اصول طراحی کارخانجات صنایع غذایی 2 - - ثبت نام
 

 

 

ردیف عنوان تعداد روز قیمت (ریال) زمان دوره اعتبار گواهی درخواست دوره
1 نگرش فرایندی (مدیریت فرایند) 1 - - ثبت نام
2 تجزیه تحلیل سیستم اندازه گیری (MSA) 2 - - ثبت نام
3 طرح ریزی پیشاپیش کیفیت (APQP) 2 - - ثبت نام
4 تجزیه تحلیل حالات بلقوه و خرابی آن (FMEA) 2 - - ثبت نام
5 کنترل فرایند آماری (SPC) 2 - - ثبت نام
6 اصول سازماندهی محل (5S) 1 - - ثبت نام
7 هزینه یابی کیفیت (COQ) 2 - - ثبت نام
8 برنامه ریزی تامین مواد (MRP II) 2 - - ثبت نام
9 تعمیرات و نگهداری (TPM) 2 - - ثبت نام
10 طراحی مجدد فرایندهای کاری (BPR) 1 - - ثبت نام
11 توسعه عملکرد کیفی (QFD) 2 - - ثبت نام
12 خطا ناپذیر سازی (POKE-YOKE) 2 - - ثبت نام
13 آشنایی با شش سیگما 2 - - ثبت نام
14 سنجش عملکرد کارت امتیاز متوازن (BSC) 2 - - ثبت نام
15 آشنایی با برنامه ریزی استراتژیک (BP) 2 - - ثبت نام
16 رویکرد حل مساله (PSM) 2 - - ثبت نام
17 طراحی آزمایش (DOE) 2 - - ثبت نام
18 مدیریت تحول 2 - - ثبت نام
19 تولید ناب 2 - - ثبت نام
20 مدیریت زمان 2 - - ثبت نام
21 مدیریت زمان 2 - - ثبت نام
22 مهندسی مجدد 2 - - ثبت نام
23 الگو برداری سیستماتیک (Bench Marking) 2 6.800.000 درون سازمانی ثبت نام
24 مدیریت بهره وری 2 6.800.000 درون سازمانی ثبت نام
25 تجزیه تحلیل سیستم اندازه گیری (MSA) 2 6.800.000 درون سازمانی ثبت نام
26 مدیریت رفتار سازمانی 1 4.400.000 درون سازمانی ثبت نام
27 روش های کاهش ضایعات 2 6.800.000 درون سازمانی ثبت نام
28 مهندسی ارزش 1 4.400.000 درون سازمانی ثبت نام
29 مدیریت هزینه 1 4.400.000 درون سازمانی ثبت نام
30 آشنایی با مدیریت انبار 1 4.400.000 درون سازمانی ثبت نام
31 پذیرش اجتماعی (SA8000) 1 4.400.000 درون سازمانی ثبت نام
32 مدیریت دانش 2 6.800.000 درون سازمانی ثبت نام
33 تعیین و بهبود سبک رهبری 1 4.400.000 درون سازمانی ثبت نام
34 مدیریت زنجیره تامین 2 6.800.000 99/05/23-22 ثبت نام
35 مسئولیت اجتماعی سازمان (CSR) 1 4.400.000 درون سازمانی ثبت نام
36 آشنایی با مفاهیم و اندازه گیری شاخص های بهره وری 1 4.400.000 99/05/09 ثبت نام
37 مدیریت استرس 1 4.400.000 درون سازمانی ثبت نام
38 اصول و مدیریت بایگانی 3 8.300.000 درون سازمانی ثبت نام
39 مستندسازی تجربیات 2 6.800.000 درون سازمانی ثبت نام
40 مهندسی خلاقیت بر اساس الگوی TRIZ 2 6.800.000 درون سازمانی ثبت نام
 

 

 

آموزش

عکس های همایش ها و دوره های آموزشی

حوزه های کیفیت، محیط زیست، انرژی، IT و ...

 

تماس با ما

مکان: تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان شهید قندی غربی، کوچه دهم، پلاک 13، واحد 1

تلفن: 88769066 (021)

فکس: 88513340(021)

همراه: 09352929405 - 09333902244

ایمیل: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید